Boost je komunikační agentura založena na principu gravitační přitažlivosti příběhů značek.

Gravitační komunikace

V jádru gravitační komunikace se propojují pravdy o lidech a značce. Jedinečný průnik umožňuje vytvářet kolem jádra přitažlivé příběhy a tematický obsah. Čím bezprostřednější a trvalejší je přitažlivá síla, tím větší je ochota cílové skupiny „přistoupit na dialog“. Interaktivita v zóně dialogu je prioritou gravitační metody. Pomáhá v nasazení jak strategické tak taktické kampaně.

Reference

Flexi
PPG
Vodafone
Tendon
Radegast
AXA
Era
Kofola
Primalex
Prima

Kontakt

Boomerang Communication s.r.o.
Nad Kazankou 37
171 00 Praha 7 – Troja

Aleš Klemperer
+420 602 375 606
ales.klemperer@boost.co.com

Boomerang Communication s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 82867, se sídlem Nad Kazankou 37, 171 00 Praha 7, IČ: 26447657, DIČ: CZ26447657, bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 5640596001/5500, zastoupená Mgr. Markem Slezákem, jednatelem